Πληροφορίες για τον συγγραφεα

ΠΕΤΡΟΣ Α. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ, M.D., F.A.C.S.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (1962)

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (1967)

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Τακτικός καθηγητής Καρδιοχειρουργικής του Πανεπιστημίου Πατρών (1998)